پاورپوینت مفاهیمی از توسعه (توسعه اقتصادی و اجتماعی)

مطالب دیگر:
📜سوالات ارشد سراسری کد1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي سال های 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1126 - مجموعه حقوق سال های 93، 94 و 95 بعلاوه پاسخنامه سال 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1134 - مجموعه حسابداري سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1133 - مجموعه روانشناسي سالهای 93، 94 و 95📜انواع بیمه گران و سیستم های بازاریابی📜دانشنامه کوروش کبیر📜سوالات ارشد سراسری کد 1130 - مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل سال 93، 94 و 95+ پاسخنامه سال 95📜سوالات ارشد سراسری کد1203 - مجموعه شيمي سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1204 - مجموعه فيزيك سالهای 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1208 - رياضيات وكاربردها سالهای 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1207 - آماروكاربردها سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1142 - مجموعه مديريت سال های 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1146 - مجموعه محيط زيست سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1257 - مهندسي شيمي سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1255 - مجموعه مهندسي پليمر سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1253 - مجموعه مهندسي نفت سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1251 - مجموعه مهندسي برق سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري سالهای 93، 94 و 95📜سوالات ارشد سراسری کد 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي سالهای 93، 94، 95 و 96+پاسخنامه95 و 96
شاخص های توسعه اقتصادیpdf,تعریف رشد و توسعه اقتصادی,نظریه های توسعه اقتصادی,تفاوت رشد و توسعه اقتصادی,اهداف توسعه اقتصادی,شاخص های توسعه اقتصادی در ایران,توسعه اقتصادی مقاله,تاریخچه توسعه اقتصادی|35011135|ont
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت مفاهیمی از توسعه (توسعه اقتصادی و اجتماعی) را دنبال می کنید .

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20

فهرست مطالب:چکیدهمقدمهمفهوم تاریخی توسعه
تعاریف توسعه
توسعه از دیدگاههای گوناگونمنابع

بخشی از پاورپوینت:مفهوم توسعه در انگلیسی واژه Development مترادف با ظهور قرار داده شده است . در فرهنگ انگلیسی آکسفورد توسعه به معنای « باز شدن تدریجی » « بارز شدن » « کاملتر شدن اجزای هر چیز » « تطور» {Evolution} و رشد آنچه که در نطفه مکنون است .
پیشرفت یا ترقی به معنای تغییر از یک وضع بدتر به یک وضع بهتر یا افزایش انطباق یا حرکت در مسیر مطلوب .
تکامل به معنای افزیش تمایز و تخصصی شدن است یا نوع منظمی از حرکت که نوع جدیدی از تغییر را به وجود می آورد .
و . . .